Vill du vara med? Information till aktörer

Under kulturarvsåret 2018 kommer "Kulturarvet – Nyckeln till framtiden” att lyfta fram det som sker i länet på tema kultur och kulturarv på olika sätt, en unik chans att ta tillvara och visa kulturarvens betydelse.

Kulturarvsåret handlar alltså om att synliggöra och ta vara på det som sker i länet kopplat till kulturarvet. Det kan vara evenemang, föredrag, visningar och andra händelser.

Särskilda satsningar görs också för att nå fler och nya grupper av människor och på så sätt arbeta inkluderande.

Under kulturarvsåret kommer vi att marknadsföra olika evenemang på flera olika sätt. Ingen ska undgå att veta vad som händer!

Vill du vara med?

Om du har ett evenemang som du vill marknadsföra i "kulturarvskalendern" kan du ladda hem och sedan fylla i mallen som vi gjort för att underlätta.

Mall för evenemang till kalender

Skicka ditt/dina evenemang till:
kulturarv@regiongavleborg.se

Kulturarvsåret i Gävleborg är indelat i tre olika perioder:

Januari – april: Upptäck kulturarvet. Upptäck och få ny kunskap. Ta för dig av utställningar, föredrag, mat och känn hantverket.

Maj – augusti: Upplev kulturarvet. Använd dina sinnen. Kulturarvet blir tillgängligt och lockande genom kulturupplevelser och evenemang

September – december: Uppskatta kulturarvet. Se nyttan av kulturarvet. Ta del av seminarier och kurser för utveckling framåt.

Kulturarvet -
Nyckeln till framtiden

 

 

KONTAKT­FORMULÄR

koncernlogotyp_vit