Vårt gröna kulturarv

Mobackes Trädgårdscenter i Bollnäs har gjort det gröna kulturarvet till årets tema. Det går att skapa en miljö fylld av växter med historia både ute och inne.

Det finns många växter med lång tradition som lyfts fram under benämningen ”Vårt Gröna Kulturarv”. 

Mer information:
Mobackes Trädgårdscenter
Grönt kulturarv®

Det ”Gröna Kulturarvet” är en nationell satsning av Sveriges Lantbruksuniversitet och Programmet för odlad mångfald, Pom, för att bevara och lyfta fram gamla växtsorter. I vissa fall kanske det går att spåra en växt 50-60 år tillbaka, men det finns gamla sorter bevarade som odlats i Sverige i ett par hundra år, eller mer.

Att de blivit så långlivade säger en del om hur mycket de uppskattats, men, i många fall, också en hel del om hur tåliga de är. Ibland har en växt gått i arv i en släkt från generation till generation, i andra fall är den det sista spåret efter en trädgård som sen länge försvunnit.

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga konventionen om biologisk mångfald.

PROGRAMMET FÖR ODLAD MÅNGFALD