Världsarvspedagogisk nätverksträff

Världsarvspedagogisk nätverksträff i Hälsingland på världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö. I tre dagar träffas pedagoger från hela Sverige för att diskutera om och hur kunskap om världsarven kan förmedlas. Syftet är att bredda bilden av de svenska världsarven.

På programmet står bland annat workshops och utflykter. Dramapedagog Karin Brorsdotter Larsson ska sätta fart på deltagarna rent fysiskt – med gestaltning, utifrån tillgängliga historiska källor.