Varför utjämnas dialekten i Edsbyn?

Projektet Svenska dialekter i förändring har undersökt hur dagens dialekt i Edsbyområdet låter jämfört med i mitten av 1900-talet. Det visade sig att dialekten har utjämnats ganska mycket och blivit mer lik standardsvenskan.

Men varför har dialekten här utjämnats så pass mycket? Vi har försökt besvara den frågan genom att fråga personer i Edsbyn om deras attityder till sin egen och andras dialekt och orten de bor på. Då har vi sett att invånarna här tycker om dialekter från norra Sverige och identifierar sig snarast med hela norra Sverige än med Edsbyn. De har en positiv inställning även till sin egen dialekt, men vi tolkar det som om dagens Edsbybor förknippar det lokala målet med det förgångna – ett kulturellt arv som de är stolta över och värnar om utan att för den sakens skull själva tala det. Att tala dialekt är ett personligt val och en möjlighet, men man kan identifiera sig som Edsbybo utan att tala dialekt idag.

Den allmänna tendensen i Sverige är att dialekter utjämnas mot standard, men den studie vi gjort i just Edsbyn ger oss flera viktiga pusselbitar till varför Sveriges dialekter förändras som de gör.

Olika versioner av dialekt från Edsbyn.

Susanne Nylund Skog
Forskare, folkminnen 
Jenny Nilsson 
Forskare, språk och dialekter
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN