Tidernas Väg firar 20 år!

Tidernas Väg är vägarna 272 och 83 mellan Uppsala och Ånge. Vägens historia kan troligen härledas så långt tillbaka i tiden som till Kristi födelse, och kanske även längre.

Tidernas Väg går längs en åssträckning från söder på en utlöpare av Enköpingsåsen. Det har alltid varit lättast att förflytta sig och transportera varor på stenfria och torra marker som åsar. Då användes vägen som färdled för att frakta varor, idag är Tidernas Väg en 48 mil lång sträcka fylld av aktiviteter och sevärdheter.

Mer information: 

Tidernas Väg firar 20 år! (pdf)

Tiderns Väg konstvandring (.pdf)

Webbplats – Tidernas Väg