Samarbeten

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är viktig länk mellan människor/kommuner och regering, riksdag och centrala myndigheter.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer.

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med fokus på dialekter, folkminnen, namn, språkvård och språkpolitik i Sverige.

Gävle stadsbibliotek

Stadsbiblioteket i Gävle är öppet 365 dagar om året och här finns stadens största offentliga mötesplats. Det finns också åtta närbibliotek och en utlåningsstation ute i Gävles stadsdelar.

Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet Gävleborg arbetar med kulturhistoria, konst och skolprogram i Gästrikland och Hälsingland.

Hälsinglands museum

Hälsinglands museum är ett kulturhistoriskt museum för Hälsingland, beläget i Hudiksvall. Museets verksamhet går tillbaka till 1859. Det har rika kulturhistoriska samlingar av föremål, arkivalier och fotografier.

Sveriges fängelsmuseum

Vi ansvarar för Kriminalvårdens kulturarv. Det betyder att vi har uppdraget att visa, förvalta, bruka, insamla och dokumentera kulturarvet i både dåtid och nutid med fokus inställt på framtid.

Föreningen MatVärden

Föreningen MatVärden arbetar för att boende besökare i Gävleborg ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras här. Föreningen arbetar för att livsmedelsproduktionen i vår region ska öka i både volym och kvalitet.

Sveriges Radio P4 Gävleborg