Projekt ”Kulturarvet – Nyckeln till framtiden” deltar på Folk och Kultur mässan i Eskilstuna

Folk och Kultur är en arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden och pågår den 7 – 10 februari. Region Gävleborg kommer att delta med monter och hålla i seminarium.

 2018 är året då Gävleborg exploderar i kulturarvsverksamhet. Sällan har en region så samlat sett kraften i kulturarvet och hittat så många vägar för att tillgängliggöra det. Följ med på utvecklingsresan kring Region Gävleborgs kulturarvsår och få svaret på hur Världsarvet blev ”open source”, hur spelmanslaget blev virtuellt och på hur vårt gemensamma kulturarv är nyckeln till framtiden.

Medverkar gör Alf Norberg, ordf i Kultur- & Kompetensnämnden Region Gävleborg, Lena Landström projektledare för Kulturarvsåret – Nyckeln till framtiden, Josephine Rydberg crossmedia-konsulent och Esbjörn Wettermark folk- & världsmusikkonsulent vid Region Gävleborg, Ingela Broström avdelningschef och Ann Nilsén intendent/museipedagog vid Länsmuseet Gävleborg.

Moderator: Henrik Harrysson