Ortsnamn – Ockelbo

Utsnitt ur geografisk avritning av Ockelbo socken. Wij och Åkelboo ses i bildmitten, söder om Bysjön. Odaterad historisk karta, Lantmäteriet.

Ockelbo förekommer första gången i skriftliga källor 1344 och skrivs då Oklabo. Förleden innehåller genitiv av fornsvenskans Ukle eller Okle vilket är det äldre namnet på Bysjön.

Ukle eller okle är besläktat med verben öka och växa liksom med norskans okla seg ’föröka sig’ och syftar på benägenheten för översvämningar till följd av de stora och snabba växlingarna i Bysjöns vattenstånd. Just det förhållandet att vatten ofta svämmar över ligger till grund för ett stort antal ortnamn, t.ex. Voxnan. Efterleden bo har här betydelsen ’bygd’ (vanligen betyder bo ’bodar’). Detta ger då en betydelse av ortnamnet som ’bygden vid sjön som svämmar över’.

Den gamla förklaringen om att namnet innehåller fågelbeteckningen uggla kommer av att man redan under medeltiden fann namnet svårförklarligt och försökte då ge det en begripligare form, Ugglebo. Denna förvanskade namnform gällde sedan fram till 1883, då det ändrades genom ett beslut av Kungl. Maj:t på socknens anhållan till Ockelbo. Sockensigillet tillkom på 1660-talet och då tog man bilden av en uggla eftersom man var övertygad att sockennamnet innehöll fågelnamnet.

Den äldsta byn i socknen heter Vi ’kultplats’ och ses ofta stavat Wij, detta är dock en föråldrad stavning som hör stormaktstiden till och som inte längre används i den moderna svenskan.

Annette C Torensjö
Namnarkivet Uppsala
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN