Ortsnamn – Jädraås och Vannamylle

Namnet på bebyggelsen Jädraås i Ockelbo socken i Gästrikland är troligen skapat i samband med att anläggandet av bruket påbörjades 1856.

Genom Jädraås flyter ån Jädraån, vars äldre namn Jädran är belagt redan 1293, vilket fortfarande används i traktens folkspråk. Namnet Jädran har haft den fornsvenska formen Iædra, vilket är bildat till det fornsvenska substantivet iædhur som betytt ´kant, rand´, och finns bevarat i svenska dialekter i bl.a. formen Jäder, med betydelsen ´kant (på väv)´. Namnet på ån syftar på de raviner med tvära kanter och branta strandbrinkar som ån bildat. Efterleden ås i namnet Jädraås kommer av att det på platsen finns rullstensåsar.

Ett äldre namn på Jädraås är Vannamylle (äldsta belägget är från 1850-talet rörande Jädraås masugn), vilket är en svensk återgivning av ett skogsfinskt namn på en kvarn, vars betydelse är ´gammelkvarn´ och vars finska skriftspråksform är Vanhamylly.

Björn Lundqvist
Finsk-ugrisk forskningsarkivare
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN