Oktober

Kulturäpplet Cox Pomona togs fram i England 1825, men det vackert röda äpplet blev populärare i Sverige än i hemlandet. Idag finns det mest på gamla träd i hemträdgårdar.
Foto: Lena Landström