November

Släktgården
Foto: Ulrika Berggren Höglund