Namn

En viktig del av Institutet för språk och folkminnens verksamhet är att sprida kunskap om namn och namnvård och ge svar på betydelse, ursprung och utbredning.

Namn är en viktig del av språket och bruket av namn en grundläggande mänsklig egenskap. Institutet för språk och folkminnen bedriver forskning och sprider kunskap kring namns ålder, ursprung, betydelse och användning. I samlingarna dokumenteras namnbruket i Sverige, såväl vad gäller ortnamn som personnamn och övriga namn.

Mer information:
Namn - Institutet för språk och folkminnen