Messmörsbulla – körkesmessmör

Smör, ost och messmör tillverkades varje dag på fäbodarna, men ibland gjordes också festmat.

Det kunde vara messmörsbulla, som i socknarna Hedesunda, Österfärnebo och Valbo, krusades på ett särskilt sätt med två slags stämplar: messmörskrus och dorisar. Messmörsbullarna lufttorkades och togs sedan med när det var dags att buföra hem och besöka en kyrkhelg, då de gavs bort till vänner och käresta. Trästämplar att krusa messmörsbullar med, har funnits på flera håll i landet, men ingenstans så dekorativt utformade som här.

”Man kokade av bare söt mjölk, ibland satte man till lite vassla, redde av en liten smula med vetemjöl och mjölk. Den var så tjock, så de kunna baka bulle åv den, man bakade den på byttlock, som skulle smörjas först. Så hade man särskilda krus, mesbullskrus, som skulle smörjas, innan man satte dom på bullen, man plattade till den med kruset, så hade man andra små, som man krusade mesbullen i kanterna med, dom hette doris.”

Berättas från Österfärnebo av Anna Vid f 1850. Upptecknat av Imber Nordin-Grip, Uppsala 9306

Åsa Holmgren Forskningsarkivarie
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Messmörskrus och dorisar fotograferade av Folke Hedlund i Bäcks by, Hedesunda. Uppsala 34709:1

Messmörskrus tecknade av Imber Nordin-Grip i Österfärnebo 1935. Uppsala 9306. Mer finns att läsa på Institutets webbsida http://www.matkult.se