Månadens

I samverkan med andra aktörer kommer vi under rubriken Månadens att presentera olika företeelser som förknippas med kulturarv. Kulturarv är det tidigare generationer skapat och hur det i dag uppfattas, tolkas och förs vidare.

I samarbete med bland andra Institutet för språk och folkminnen kommer vi att presentera ortnamn, personnamn, dialekter och folkminnen, i ett koncept som vi kallar Månadens. Utöver detta finns även månadens folkdräkt och recept. Månadens recept presenteras i samarbete med föreningen Matvärden.