Kulturarvsåret – Nyckeln till framtiden

Region Gävleborg satsar på Kulturarvsåret 2018 i ett projekt; Kulturarvsåret – Nyckeln till framtiden – som omfattar sammanlagt tre år.

Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att visas överallt i Gävleborg och över hela Europa.

Kulturarvet lyfts fram som ett bidragande att spela en nyckelroll i EU:s förbindelser med resten av världen och att särskilt bemöta förstörelsen av kulturarv i konfliktområden och olaglig handel med kulturföremål.

Den nyligen publicerades rapporten ”Cultural Heritage Counts for Europé” visar att kulturarv skapar jobb, lockar till investeringar och kan stärka social sammanhållning. Uppskattningsvis 300 000 personer arbetar direkt i kulturarvssektorn i EU och så många som 7,8 miljoner arbetstillfällen skapas indirekt av sektorn.

Kulturarvet finns överallt

Kulturarv är något unikt och oersättligt. Kulturarvet finns överallt, det bevaras av institutioner som arkiv, bibliotek och museer men även av oss i vår generation. Ja ansvaret för bevarandet vilar faktiskt på den nuvarande generationen. Kulturarvet berättar hur samhället utvecklats genom tiderna och kan på så sätt öka förståelsen till varför det ser ut som det gör idag.

– Det känns bra att vara proaktiv i dessa frågor. EU-kommissionens utlysning av ett kulturarvsår är en unik chans för Gävleborg att satsa på hela länets kulturarv. Nu kan vi med avstamp i EU:s kulturarvsår ta tillvara kulturarvets attraktivitet, upplevelsevärde vilket på sikt kan gynna besöksnäringen och på så sätt även företagandet. Samtidigt bidrar vi till att öka kunskapen och stoltheten kring kulturarvet, säger Alf Norberg (V) ordförande i kultur- och kompetensnämnden.

Kulturarvsåret handlar om att synliggöra och ta vara på det som sker i länet kopplat till kulturarvet. Det kan vara evenemang, föredrag, visningar och andra händelser. Kulturarvsåret i Gävleborg är indelad i tre olika perioder:

Upptäck! Upplev! Uppskatta!

Upptäck kulturarvet. Upptäck och få ny kunskap. Ta för dig av utställningar, mat och känn hantverket.

Upplev kulturarvet. Använd dina sinnen. Kulturarvet blir tillgängligt och lockande genom kulturupplevelser och evenemang.

Uppskatta kulturarvet. Se nyttan av kulturarvet. Ta del av seminarier och kurser för utveckling framåt.

Historia

Förr ansåg man att vårt nationella kulturarv huvudsakligen bestod av lärda och konstnärligt skolade kulturella företeelser. Detta kom att ändras under 1980-talet och en av de bidragande orsakerna till det var Propositionen om Kulturmiljövård (1987/88:104) där det bl a står att läsa: ”Kulturmiljövården kan dock inte inskränkas till att bara ta tillvara det exklusiva och specifikt intressanta”.

1996 kom en kulturpolitisk proposition som förde fram tanken om ”att bevara och bruka kulturarvet”. Det här ledde till att man inte längre såg kulturarvet som något som bara gällde gången tid, utan även som något som kunde förklara och påverka samtiden.

Nyhetsbrev

Påminnelse – Välkomna på invigning, nr 4 2018

Invigning av kulturarvsåret 2018 i Gävleborg, nr 3 2017

Kulturarvsåret 2018 i Gävleborg, nr 2 2017
Ur innehållet: Hälsingegårdsdagarna, Med kärlek till gamla hus, Fira kulturarvsdagen

Kulturarvsåret 2018 i Gävleborg, nr 1 2017
Ur innehållet: Förankring och inventering, EU uppmärksammar, London Calling

I nyhetsbrevet kan du följa vår resa genom länet och vad som kommer att under 2018. Hör gärna av dig om du vet eller har planer som kan infogas i kulturravsåret.

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till nyhetsbrevet via länken eller skicka e-post till: 
Camilla Wengelin.
Anmälan till nyhetsbrev