Kulturarv på Kulturtinget!

Kloka kulturpolitiska beslut kräver kunskap och kulturtinget är en möteplats för alla som på ett eller annat sätt bidrar till Gävleborgs rika kulturliv; föreningar, kulturskapare/utövare, politiker och tjänstepersoner med flera.

Årets kulturting fokuserar på frågor rörande:

  • Kultur för barn och unga
  • Kulturarv
  • Kultur på landsbygd

Regional världsarvspedagogik
Ann Nilsén från länsmuseet och världsarvspedagog Sven Skoog håller ett seminarium med rubriken ”Regional världsarvspedagogik”. Under seminariet kommer frågor som ”Hur öppnar Hälsingegårdarna sina dörrar för barn och unga? att diskuteras.

Ann Nilsén, intendent på länsmuseet Gävleborg. Foto: Sveriges Radio / Tomas Groop