Kockar från hela länet lyfter matarvet!

Föreningen Matvärden uppmärksammar kulturarvsåret i sitt nyhetsbrev. Kulturarvsårets mål är att genom olika aktiviteter öka kunskapen och stoltheten kring kulturarvet, något som också på sikt kan gynna besöksnäringen och därmed det lokala företagandet. Kulturarvsprojektet samarbetar med Föreningen MatVärden genom att ta fram och presentera olika recept där matarvet från Gästrikland och Hälsingland synliggörs.

Kockar från hela länet presenteras med varsitt recept förankrat i matarvet. Recept som till exempel frasig kams, tuppkaka och Hälsingetapas.

Mer information:
Nyhetsbrev Matvärden (.pdf)
Till recepten