Tenn i Hälsingland

2 mar - 31 dec 2018

Tenn och tenngjutare i Gästrikland och Hälsingland

Under medeltiden fram till 1800-talet var föremål av tenn statusföremål på bondens, prästens och borgarens bord. Fat, kannor, stop och annat göts av tenngjutarmästare. Ursprungligen fanns de bara i våra större städer, men under 1700-talet etablerades tenngjutarverkstäder i Gästrikland och Hälsingland i Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. Tack vare utförlig kontroll vet vi att det tillverkades 123 000 föremål i Gävle, 93 000 i Hudiksvall och 9000 i Söderhamn.

Mer information:
Hälsinglands museum

tenn

Sveriges Fängelsemuseum

Permanent utställning -
ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL

I slottshäktet från 1732 har vi en utställning där du får uppleva den tid i Sverige innan vi hade uppfunnit straffet att isolera de dömda en och en i cell.

Då hade vi istället offentligt verkställda skam- och kroppsstraff. De häktade satt och väntade på att sättas i skamstocken utanför kyrkan, ställas vid skampålen på torget eller sändas till tukthus, rasphus, spinnhus eller fästning. I värsta fall var det en dödsdom som väntade, och då hölls de vanärande avrättningarna på en galgbacke inför åskådare i avskräckande syfte. Möt fångar från det förgångna och känn deras ångest och vanmakt.

Missa inte heller att titta ner i den underjordiska fånghålan från 1553 som var det allra första fängelset på platsen.

Mer information: www.sverigesfangelsemuseum.se