Folkminne – Att bränna eller bevara en bock

Varje år uppförs halmbockar på offentliga platser runt om i landet.

I samma stund som bocken är på plats i all sin prakt infinner sig även frågan: hur länge kommer den att få stå kvar orörd?

Trots att vissa bockar numera kamerabevakas står de inte säkra. Det resulterar kanske rentav i att det kittlar lite extra i förövarnas förbrytarnerv när större tankemöda och uppfinningsrikedom behövs.
Hur påverkas de offentliga julbockarna av den moderna tekniken som gör det möjligt att följa dem på webben dygnet runt?

På vissa håll, som i Umeå och Österfärnebo, är bockarnas öden redan givna, eftersom det från början är bestämt att de lagligt ska brännas ned. I Gävle bevakas bocken däremot mer nogsamt. Hur påverkas denna företeelse av att det som i det ena fallet ses som skadegörelse legaliseras?

I boken Nu gör vi jul igen berättar Johanna Ståhlberg i sin artikel ”Julbocksfrid i vår tid” mer om detta.

Länk till artikeln som pdf: 
Artikel – Julbocksfrid