View Calendar

De senaste åren har den kulturpolitiska debatten blivit allt hetare: identitetspolitik, bibliotek, public service, museer och kulturarv har flyttats upp på den politiska dagordningen efter att länge ha funnits i skuggan av andra politikområden. Men vad är egentligen kultur­politik? Varför har den växt fram och för vilka syften? Hur skiljer sig dagens svenska kultur­politik från andra länders och tiders? Hur ser kulturpolitikens framtid ut i Sverige?

Författaren och journalisten Lars Anders Johansson, uppvuxen i Gävle, har i boken Att dansa efter maktens pipa. Kultur i politikens tjänst kritiskt granskat den svenska kultur-politiken, dess nutid och dess historia. Johansson samtalar på scenen med Gefle Dagblads kulturredaktör Kristian Ekenberg.

Kontakt: Claes Wallberg, bibliotekarie och programsamordnare,  [email protected]