View Calendar
12/07/2018 11:00 - 15/07/2018 16:00

Rosdagar på Wij Trädgårdar

12-15 juli står rosorna i fokus på Wij Trädgårdar!

Torsdag till söndag med bland a gratis rosguidning, plantera en ros så den toktrivs, rosbuffé, Rosensällskapet, utställningar, rådgivning och försäljning av rosor och rosinspirerat.

Öppet 11.00-16.00 alla dagar

Wij Trädgårdar

Här varvas odling och mat med konst och hantverk. I Trädgårdens Hus serveras det närproducerad och ekologiskt odlad mat där en stor del kommer från vår egna köksträdgård.

Rosträdgården invigdes den 12 juli 2003. Våren 2003 byggdes rosträdgården med pergola och gångar. Över 20 ton järn har grävts ned i marken för att rama in buskrosorna. Pergolan är i järn och trä.

Rosträdgården är ritad av Simon Irvine. Pergolan är skapad av konstnären och smeden Svenolof Sundberg i samverkan med Ockelbokonstnären Yngve Gunnarsson.

Ockelbo ligger i växtzon 5 vilket på många sätt en utmaning. Men det har gått över förväntan och mångfalden i blomningstid är en sann upplevelse. Det är ett stort sortiment som testas här, över 200 olika sorter, vad beträffar härdighet och sundhet. Här kan besökarna få många uppslag för den egna trädgården.

Välkommen till Ockelbo och Wij Trädgårdar!

Mer information:
www.wij.se