View Calendar
19/07/2018 12:30 - 13:00

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel

Svensk sommarmusik med Per Ahlman på orgel i Heliga Trefaldighets kyrka.

Heliga Trefaldighets kyrka är centralt belägen i Gävle vid Gavleån. Den tillhör Gävle Heliga Trefaldighets församling i Uppsala stift. Kyrkan är mest känd för altaruppsatsen och predikstolen, båda tillverkade av Ewerdt Friis. Han påbörjade sitt arbete med dessa 1657 och höll på flera år med dem. De var dock omålade fram till 1746, då de färglades i blått, grått och guld. På 1880-talet tillkom den svarta och guldfärgade påmålning man ser idag. Friis dog 1672 och begravdes inne i kyrkan.

Mer information:
Heliga Trefaldighets kyrka  - Wikipedia