View Calendar
10/07/2018 14:00 - 15:00

Länsmuseet Gävleborg - Sommarvisning!

Möjliga världar - Gudrun Åhlberg och Mänsklighet - Lars Givell

Gudrun Åhlberg hade sin bas i Stockholm. Vid sin bortgång 2014 testamenterade hon sin konstnärliga kvarlåtenskap till Länsmuseet Gävleborg. Äntligen blir den enda kvinnan i Imaginistgruppen synlig och får sin rättmätiga plats i konsthistorien.

Lars Givell debuterade på Galleri Svarta Katten i Gävle 1960. I utställningen Mänsklighet har äldre och nyskapade verk samlats till en helhet med utgångspunkt från ett gemensamt idéinnehåll. I sina bilder betraktar Lars Givell människans utveckling ur ett religionshistoriskt perspektiv och bearbetar frågor kring makt, etik, trosföreställningar och demokrati.

Kristina Lindkvist visar och berättar. Utställningarna pågår 2 juni-12 augusti.

Tid: Tisdag 10 juli kl 14 
Plats: Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré