View Calendar
02/07/2018 13:30 - 14:30

Kulturarvet – Nyckeln till framtiden goes Almedalen

BILD: Thomas Sundström på Folk och Kulturs salong, foto av José Figueroa. Bilden är tagen under Kultur i Almedalen 2017.

Boka in bästa kulturseminariet redan nu! Europaåret för kulturarv 2018 går snart in i andra halvlek. Ett år då Gävleborg exploderat av kulturarvsverksamhet.

Sällan har en region så samlat sett kraften i kulturarvet och hittat så många vägar för att tillgängliggöra det. Nu tar vi våra erfarenheter till Almedalen! Följ med på resan kring Kulturarvsåret. Hur använder vi temaåret inför framtiden regionalt, nationellt och internationellt? Få svaret på hur Världsarvet blev ”open source”, hur spelmanslaget blev virtuellt och på hur vårt gemensamma kulturarv är nyckeln till framtiden. Initiativtagare och möjliggörare på alla nivåer berättar.

Medverkande: Lena Landström, projektledare för Kulturarvsåret – Nyckeln till framtiden
Riksantikvarie Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Ann-Louice Dahlgren (RAÄ) nationell samordnare för Europaåret för Kulturarv 2018
Alf Norberg ordf i kultur- & kompetensnämnden Region Gävleborg
Josephine Rydberg, crossmediakonsulent Region Gävleborg
Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg
Ann Nilsén, Länsmuseet Gävleborg

Moderator: Henrik Harrysson

Arrangör: Region Gävleborg & projektet ”Kulturarvet – Nyckeln till framtiden”
Måndagen den 2 juli kl 13.30 – 14.30
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10
Arrangemanget görs inom ramen för Kultur i Almedalen