View Calendar
07/02/2018 - 10/02/2018 Hela dagen

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. 2018 är valår och vårt syfte är att sätta kulturpolitiken på agendan.

Kulturarvet, nyckeln till framtiden har en egen monter på mässan samt ett seminarium på samma tema torsdag 8 feb kl 9.00-10.00.