View Calendar
26/06/2018 09:00 - 01/07/2018 20:00

Delsbostämman - världens stämma

En spelmansstämma i tiden, med plats för folkmusik och tradition, utövad och framförd av människor som lever och verkar i Hälsingland och Sverige idag.

I år pågår Zornmärkesuppspelningar i Delsbo veckan innan Delsbostämman. Veckan är fylld med extraevenemang och hoppas att du hittar något att delta i eller uppleva.

Lördag och söndag blir det stämmoprogram som vanligt med öppen scen i två dagar, med plats för var och en som vill dela med sig av sitt traditionsspel, sång eller dans. Den vane besökaren kommer att känna igen sig och hitta allt en är van att finna. Maten, allspelet från kullen, dansen, konserterna, campingen, visstugor, kurser och programpunkter för barnen!

Mer information:
Delsbostämman - webbplats