View Calendar
14/07/2018 12:00 - 16:00

Bennetdagen – 1700-tals fest på Ranbogården

Under en dag får besökare möjlighet att lära känna 1700-talets Ranbo i Mo tillsammans med dess byggherre, engelsmannen Stephen Bennet och hans familj.

Dansgruppen Branicula och musiker levandegör under festliga former historien kring entreprenören, tillika direktören vid Flors Linnemanufaktur och högtidlighåller därmed minnet av honom och den epokgörande insats han bidrog med för linets utveckling i bygden.

Parallellt med gårdscafé  hålls föreläsningar och utställningar som speglar även de anställdas liv i 1700-talets linnemanufaktur och ger en spännande inblick i vardagslivet liksom i det stora handels- och kulturutbytet som skedde med andra europeiska länder via Flors vackra linnetextilier.

Det är även ett pris instiftat för att hedra Stephen Bennets minne och under dagen kommer Tom Bennet, ättling till Stephen, under högtidliga former, överräcka priset till den hantverkare i Hälsingland som idag bedöms utöva sitt yrke i Stephen Bennets anda och dessutom med starkt hållbara aspekter.

Vem det är?… Det avslöjas förstås först under prisceremonin! Bennetdagen är ett samarrangemang av Mo Hembygdsförening och Ranbogården med bl.a finansiering av Kultur- och Samhällsserviceförvaltningen i Söderhamns kommun.

12:00 Välkomna!

12:30 – 13:00 1700-talets danser. Dansgruppen Branicula med musikerna Nils Högman och Edward Anderzon.

13:00 – 13:15 1700-talscatwalk. Dansgruppen Branicula

13:30 – 14:15 ”Stephen Bennet och Flors linnemanufaktur”, Lars Nylander – Hälsinglands museum

14:30 – 14:45 Prisutdelning av Bennetpriset. Prisutdelare Tom Bennet

15:00 – 15:30 1700-talets danser. Dansgruppen Branicula med musikerna Nils Högman och Edward Anderzon.

15:30 – 15:40 1700-talscatwalk. Dansgruppen Branicula

16:00 – 16:15 Kaffe, te och choklad – föredrag om drycker på 1700-talet

Mer information:
www.ranbogarden.se