Navigation

2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus

2018 är utsett till Europaåret för Kulturarv. Det är en unik chans att ta tillvara och visa kulturarvens betydelse i vår region, nationellt och internationellt, allt för människors välbefinnande och för en hållbar utveckling.
 
Kulturarvet förändras ständigt. Idag ryms kulturarv från olika delar av världen i Gävleborg. Det skapar möten och berikar framtiden. Traditionella och nya kulturuttryck är båda vägar för att göra kulturarvet känt, levande och inkluderande. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Varje medlemsland i Europa presenterar under året högkvalitativa kulturarvsprojekt med syfte att visa bredden av kulturarvet och speciellt engagera unga människor. I Sverige är Riksantikvarieämbetet samordnare för året.

Vad är Europaåret för kulturarv 2018?

 • Ett EU-initiativ för att betona kulturavets betydelse för den kulturella mångfalden samt interkulturell dialog. Året ska okusera på kulturarvets bidrag till ekonomin och en viktig del av EU:s förbindelser med andra länder.
 • En gemensam kommunikationsplattform för att belysa redan pågående och planerade projekt men också göra avstamp i nya transnationella kulturarvsprojekt i Europa.

Mål för Europaåret för kulturarv 2018

 • Främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning
 • Framhäva kulturarvets ekonomiska roll för de kulturella och kreativa sektorerna (inbegripet små och medelstora företag) samt för den lokala och regionala utvecklingen
 • Betona kulturarvets roll för EU:s yttre förbindelser, bland annat för konfliktförebyggande, försoning efter konflikter och återuppbyggnad av kulturarv som förstörts
 • Lyfta upp och belysa projekt och evenemang som särskilt engagerar unga människor liksom kvalitativa kulturarvsprojekt i samarbete med till exempel myndigheter, besöksnäring, näringsliv, organisationer, regioner, institutioner, förbund etc.

Fokusområden

Inom ramen för Engagemang, Värde, Skydd och Innovation har tio olika områden utsetts som särskilt angelägna:

 1. Gemensamt europeiskt kulturarv,
 2. Kulturarv i skolan,
 3. Ungdom för kulturarv,
 4. Ny användning av byggt kulturarv,
 5. Turism och kulturarv,
 6. Vård av kulturarvet,
 7. Hotat kulturarv,
 8. Immateriellt kulturarv; exempelvis traditioner, berättande, kunskapsöverföring, musikarvet, filmarvet etc
 9. Kulturarv för alla och
 10. Vetenskap och kulturarv