Dialekt, folkminne och namn

I samarbete med  Institutet för språk och folkminnen kommer vi att presentera ortnamn, personnamn, dialekter och folkminnen. Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med fokus på dialekter, folkminnen, namn, språkvård och språkpolitik i Sverige.

DIALEKT

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialekttalande inom ett visst område talar inte exakt likadant.

Lyssna och läs mer:
Bergsjö - Skorrande r i en norrländsk dialekt? Jo, faktiskt!
Edsbyn - Varför utjämnas dialekten i Edsbyn?

FOLKMINNE

Folkminnen kan vara många saker: hur en högtid som midsommar firas eller hur någon av livets högtider som en födelsedag eller ett bröllop firas. Det kan vara vad som berättas i en saga eller ett skämt, vad någon sjunger och spelar, eller hur en speciell idrott utövas. Men också hur det var att leva för mer än hundra år sedan och mycket mer.

Läs mer:
Messmörsbulla - körkesmessmör
Vitterväg

NAMN

En viktig del av Institutet för språk och folkminnens verksamhet är att sprida kunskap om namn och namnvård och ge svar på betydelse, ursprung och utbredning. Institutet för språk och folkminnen bedriver forskning och sprider kunskap kring namns ålder, ursprung, betydelse och användning. I samlingarna dokumenteras namnbruket i Sverige, såväl vad gäller ortnamn som personnamn och övriga namn.

Läs mer:
Ortnamn - Ockelbo