Dialekt

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialekttalande inom ett visst område talar inte exakt likadant.

Institutet för Språk och folkminnen har stora samlingar av dialektuppteckningar och inspelningar som är tillgängliga för alla. Dom arbetar med att bearbeta, bevara och bygga ut dessa samlingar samt med att forska och informera om svenska dialekter.

Lyssna och läs mer

Bergsjö - Skorrande r i en norrländsk dialekt? Jo, faktiskt!

 

 

 

Kulturarvet -
Nyckeln till framtiden

 

 

KONTAKT­FORMULÄR

koncernlogotyp_vit