Med andra ögon

”Med andra ögon” handlar om att byta erfarenheter och reflektera över vårt gemensamma kulturarv.

De andra ”ögonen” har skilda bakgrunder, är i olika åldrar och från olika kulturer. Tanken är att de som medverkar på arrangemang eller har andra anknytningar till Kulturravsåret får besvara några frågor med syfte att hitta motsvarigheter i den egna kulturen och reflektera över både likheter och olikheter