Kategori: Folkdräkt

Söderala socken

I sydöstra delen av Hälsingland, gränsande till Söderhamn, ligger Söderala. Skogsbygden dominerar men ut mot kusten och längs Ljusnan har marken odlats. Närheten till kusten

Läs mer »

Hedesunda socken

Hedesunda socken ligger i sydöstra Gästrikland med Dalälven som gräns i öster. I söder sträcker sig socknen söder om älven och innefattar Hedesundafjärden med dess

Läs mer »

Ockelbo socken

Ockelbo upptar cirka en fjärdedel av Gästriklands yta och täcker hela norra och nordvästra delen av landskapet. Genom hela socken sträcker sig Ockelboåsen som korsar

Läs mer »

Alfta socken

Alfta socken som ligger i sydvästra Hälsingland har präglats av bördigt skogs- och jordbruk. Det återspeglar sig bland annat i ståtliga Hälsingegårdar, stor variation av

Läs mer »