2018 är utsett till Europaåret för Kulturarv. Det är en unik chans att ta tillvara och visa kulturarvens betydelse i vår region, nationellt och internationellt, allt för människors välbefinnande och för en hållbar utveckling.
 
Kulturarvet förändras ständigt. Idag ryms kulturarv från olika delar av världen i Gävleborg. Det skapar möten och berikar framtiden. Traditionella och nya kulturuttryck är båda vägar för att göra kulturarvet känt, levande och inkluderande. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Varje medlemsland i Europa presenterar under året högkvalitativa kulturarvsprojekt med syfte att visa bredden av kulturarvet och speciellt engagera unga människor. I Sverige är Riksantikvarieämbetet samordnare för året.