Brodin

Trots att de flesta svenska efternamn har uppstått på många olika ställen finns det ändå regionala mönster, både för enskilda namn och för olika typer av namn.

Brodin är ett av de efternamn som har högre frekvens i Gävleborgs län än någon annanstans. Tittar man på hela gruppen av tvåstaviga efternamn på –in, alltså namn som BrodinNordin och Sundin, ser man att de efternamnen är näst vanligast i Gävleborg av alla svenska län (allra vanligast är de i Västernorrlands län).

Bild: Briggen Gerda, byggd av Olof August Brodin 1868—69. I bakgrunden syns Brodinska varvets kontorsbyggnad.
Foto: Digitalt Museum, Länsmuseet i Gävleborg.

Namnet Brodin har lång historia i Gävle stad. I källorna hittar vi bl.a. kakelugnsmakaren Jurgen Brodin 1724, handelsmannen Johan Brodin 1735 och krukmakaren Göran Brodin 1750. Men mest känd är nog ändå sjöfartsfamiljen Brodin och det Brodinska rederiet, verksamt framför allt under 1800-talets senare del. Detta ligger till grund för gatunamnet Brodingatan på Brynäs, där skeppsvarvet en gång låg. I våras fanns förslag om att namnet Brodingatan skulle tas bort och gatan bli en del av Styrmansgatan – men sedan politikerna i samhällsbyggnadsnämnden fått veta bakgrunden till namnet behölls det, just med hänvisning till den historiska kopplingen.

Märit Frändén
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN