April

“Skulpturskatt i stadsträdgården, Carl Milles “Fem musicerande genier” även kallad “Milles änglar”. 
Bilden är tagen i Boulognerskogen, Gävle. 
Foto: Andrée Forsberg