Region Gävleborg bjuder in världen

Region Gävleborg bjuder in världen när det första residensstipendiet Världsarvet Hälsingegårdar ska utlysas. Stipendiet instiftades strax före sommaren fram till 4 februari kan intressenter söka.

Stipendiet riktar sig till personer som på ett eller annat sätt har en idé kopplad till Unescos världsarvslista och intresserar sig för vårt världsarv, Decorated Farmhouses of Hälsingland. Ansökningsperioden pågår mellan 4 december 2018 och 4 februari 2019 vilket är samma period som Region Gävleborgs övriga kulturpris och kulturstipendier.

Men världsarvsstipendiet skiljer sig något från Region Gävleborgs andra kulturstipendium. Det är dels ett residens som innebär att stipendiaten vistas och bor på en världsarvsgård under en period. Dels erhåller stipendiaten ett stipendium på 5000 euro för att kunna förverkliga den idé/det projekt som hen i fråga sökt för. Dessutom är residensstipendiet ett internationellt stipendium vilket betyder att det kan sökas av personer från hela Sverige och resten av världen.

Under våren 2019 tillkännages den första stipendiaten som sedan får förmånen att bo och verka i Hälsingland i en helt unik världsarvsmiljö. Ett enastående universellt värde Hälsingegårdarna är världsarv sedan 2012, då Unescos världsarvskommitté beslutade att föra upp sju gårdar på världsarvslistan under det officiella namnet Decorated Farmhouses of Hälsingland. Unescos världsarvskommitté var helt enig om att de dekorerade interiörerna i de sju Hälsingegårdarna – som valdes ut av nära 1 000 gårdar – har ett enastående universellt värde. De fyller en lucka på världsarvslistan då bönders byggande tidigare varit underrepresenterat på världsarvslistan.

– Det känns fantastiskt att vi kan välkomna människor från hela världen eftersom att intentionerna med världsarv från början föddes ur en fredstanke. Världsarv är ju en universell företeelse och genom vårt eget världsarv; Hälsingegårdarna, har vi nu kontakt med andra världsarv i många andra länder, säger Gun Hedlund, kultur- och kompetensdirektör vid Region Gävleborg.

Idéer knutna till världsarv Under höstens nordiska världsarvskonferens i Jelling, Danmark, fick Region Gävleborg två informationspunkter där nyheten om Residensstipendium Världsarvet Hälsingegårdar var den ena och Region Gävleborgs initiativ till ett globalt nätverk inom VR – Virtual Reality – den andra.

– Det känns oerhört spännande och vi hoppas att vi får många sökanden med olika idéer. Det kan vara allt från ett konst- eller musikprojekt till forskning mellan olika universitet knutna till världsarv runt om i världen, säger Anna-Karin Ferm verksamhetsutvecklare för världsarvet, Region Gävleborg.

Mer information:
www.halsingegardar.se
www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/kulturstipendier-och-kulturpris/